KENNIS MAKEN MET RUGBY

Lijkt rugby jou een ontzettend mooie sport en wil je hier meer van weten.

Train dan gerust een keer met ons mee op de woensdag- en/of vrijdagavond.
*Aanvang training TBM O12:  18:00 – 18:45 uur.
*Aanvang training Cubs\Junioren O16:  19:00 – 20:00 uur.
Aanvang training Senioren:  20:00 – 21:30 uur.

*Alleen woensdag

Lid worden?

Heb je de smaak te pakken en wil je volwaardig lid worden, dan kan dit. Aanmelden kan via Contact of door een mail te sturen naar aanmelden@blackbulls.nl.
Door verzending van het inschrijfformulier verklaar je op de hoogte te zijn van de contributieverplichtingen en het huishoudelijk reglement van ORC Black Bulls (ter inzage in het clubhuis).

Wijzigingen

Wisseling van IBAN nummer, telefoonnummer of e-mailadres?
Mail naar penningmeester@blackbulls.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via een mail aan secretaris@blackbulls.nl.
De opzegging moet ontvangen zijn voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dat loopt van augustus tot juni.